post

Telli çalgıları

Telli çalgıları

Telli Çalgı Çeşitleri

Alttaki yazımızda belirtmiş olduğumuz gibi bu tür Telli çalgıları ses sistemi kiralama sesin yükselme oranını çoğaltarak bir çok uzaklıktaki kişilere çalgının sesini duyurabiliriz.  Telle çalınan çalgı çeşitlerinden tezeneli çalgılarda, pena, mızrap gibi aletlerle tellerin çekilmesiyle ses elde edilir. Tezene, pena, mızrap gibi kemik, plastik ya da kiraz ağacından telli çalgılar çalmak için üretilen aparatlar idir. Bazı tezeneli çalgılar böyle adlandırılsa da tezene gerektirmez ve parmaklarla çalınabilir.

Telli çalgıları

Telle çalınan çalgılardır

Bağlama, tambura, cura, cümbüş, mandolin, kanun, arp gibi enstrümanlar bu sınıfa girer. Yaylı telle çalgılardır, bir yay ile çalınan çalgılardır. Yay enstrümana sürtülerek ses elde edilir. Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, kemençe yaylı telli müzik aletlerindendir. Vurmalı telli çalgılar ise, tellere çekiç vurulmasıyla ses elde edilen çalgılardır. Piyano, vurmalı çalgı aletleri isimleri arasında ilk sözü edilendir.